nu̱u̱nꞌ káá ñuunꞌ

am

Santiago Nuyoo: káá-a nu̱u̱nꞌ naní ñuun' savi sukúnꞌ, nu̱u̱nꞌ kúvi ichi chijí  Distrito Ni̱jnuun, yatin nu̱u̱nꞌ kétáꞌán jín Distrito Ñuunkaa, káa vetíñú káꞌnú ñuunꞌ, maá nu̱u̱nꞌ kúvi coordenadas 17° 00ꞌ 50ꞌꞌ ya latitud ichi síkíꞌ  jín  97° 46ꞌ 00ꞌꞌ ya longitud ichi táꞌán nka̱nii.  

 
Location
ap

Plan de San luis: kuvi ɨɨn ñu̱u̱nꞌ ejidal kaa nu̱u̱nꞌ kúvi Istmo Tehuantepec, yɨ́ꞌɨ́ nu̱u̱nꞌ káa vetíñú ká'nú ñu̱u̱nꞌ San Juan Guichicovi. Kétáꞌán ichi síkíꞌ jín nteká'nú nání El Corte (ñu̱u̱nꞌ Veracruz), ichi kenta nka̱nii nu̱u̱nꞌ kúvi ñu̱u̱nꞌ Estación Ubero, ichi chijí nu̱u̱nꞌ kúvi ñu̱u̱nꞌ 6 Enero jín Triunfo jee ichi táꞌán nka̱nii jín raa ñu̱u̱nꞌ-n Veracruz ya kúvi San Miguel, Revolución jín Guadalupe.

Location

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.